נדנדה לתינוק

 

נדנדה לתינוק שניתן לתלות איפה שרוצים.